C-31

(Km 195.6)

11:44

Municipi: HOSPITALET DE LLOBREGAT